Nina Jamart

Psychologe

Systeemtherapeute

Erkend door de BVRGS

Geregistreerd door de Psychologencommissie erkenningsnummer: 852108105


"Perspectief is zoeken wat onze plaats is in het grote verband der dingen." (Fresco)

Ik ben Nina Jamart (°1985).


Ik ben master in de klinische psychologie (Ugent 2008). Vervolgens heb ik een 4-jarige systeemtheoretische therapieopleiding gevolgd in de interactie-academie in Antwerpen, waarna ik me mocht benoemen tot systeemtherapeut. Ik neem regelmatig deel aan studiedagen en vormingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Mijn eindwerk handelde over 'koppels in scheiding'.  Sinds 2009 werk ik als psychologe in een psychische revalidatiecentrum in Brugge, waar ik individuele en groepstherapie geef aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Binnen deze tewerkstelling maak ik ook deel uit van het Mobiel Vroeginterventie team voor psychose (MVIP) waarbij ik op een laagdrempelige wijze personen begeleid met een (vermoeden van) psychotische kwetsbaarheid.


In  2011 werkte ik mijn eigen praktijk uit waarbij ik van start ging met psychotherapie aan huis. 

Toen we in 2013 ons huis kochten, bouwde ik de praktijk verder uit vanuit mijn praktijkruimte in Gistel.


Ik vertrek vanuit het gegeven dat verhoudingen tussen mensen en communicatie zeer complex zijn. Vele invloeden spelen een rol als je komt vast te zitten. Mensen die psychische of relationele last ondervinden, kunnen via de brede blik van systeemtherapie terug meer ademruimte vinden om het leven op een aangenamere manier te leiden. 


Ik bied individuele therapie, relatietherapie en gezinstherapie.