Praktische info

Hoe gaat het in zijn werk?


Je contacteert ons via mail. Vervolgens nemen wij binnen de 2 werkdagen contact met u op (via mail of telefonisch).


In het eerste contact via telefoon of mail verkennen we kort jouw hulpvraag, vraag tot individuele, relatie- of gezinstherapie,of ouderbegeleiding, eventuele eerdere hulpverlening en hoe je bij ons terecht bent gekomen (eigen initiatief, doorverwijzing huisarts,...). Via dit contact kunnen we  niet doorgronde hulpvragen en aanvragen waar wij vanuit onze praktijk niet aan kunnen tegemoet komen, vermijden. Tijdens dit contact maken we een afspraak voor een eerste gesprek/intake.


Deze vindt plaats in onze praktijkruimte in de Hoogstraat 13 te Gistel, in de Waregemlaan 25 te Oostende of in de Kwekerijstraat 23 te Oudenburg. Indien noodzakelijk kan de consultatie ook bij jou thuis plaatsvinden. Mogelijke redenen hiervoor zijn beperkte verplaatsingsmogelijkheden, je voelt je meer op je gemak in je eigen vertrouwde omgeving, alle gezinsleden zijn aanwezig... Huisbezoeken zijn beperkt tot de regio Gistel-Oudenburg-Oostende-Eernegem. Op uitdrukkelijke vraag en mits een extra vergoeding is ook een huisbezoek buiten deze regio mogelijk.


De intake kan 1 à 2 sessies in beslag nemen en duurt 1 uur. Gesprekken met koppels en gezinnen duren 1u15 à 1u30. Bij de eerste kennismaking leren we elkaar kennen en verkennen we breed jouw/jullie situatie en wat jouw/jullie keuze voor psychotherapie drijft.

Er wordt gepraat over wat jouw/jullie verwachtingen zijn vamet betrekking tot psychotherapie. Het is immers erg belangrijk dat jouw/jullie verwachtingen en wat wij kunnen bieden bij elkaar aansluiten. Daarnaast is het in dit eerste gesprek dat we samen zoeken hoe we kunnen spreken zodat jij je op je gemak voelt in de therapieruimte. De band tussen cliënt en therapeut is immers een zeer belangrijke factor in therapie. Na de intake evalueren we hoe het voor ons beide was en hoe onze weg samen er verder zal uit zien (aangaan therapie, doorverwijzen naar andere dienst of therapeut, doelstellingen, frequentie, duur, locatie, setting).  Vervolgens bespreken we op team    het verloop van de  kennismakingsgesprekken en  wie van ons team het meest aangewezen is om de begeleiding op zich te nemen.  Er wordt ernaar gestreefd, zeker indien de cliënt dit wenst, dat de therapeut die de intake op zich heeft genomen ook de begeleiding op zich neemt.    Bij de keuze van therapeut staat steeds het belang van de cliënt voorop en trachten we een zo goed mogelijk fit te maken tussen cliënt en therapeut.


De sessies  in het therapeutisch proces  duren 45 minuten à 1 uur.

De frequentie van de gesprekken alsook de duur van het therapeutisch proces worden samen besproken en bepaald.


Hoeveel kost een sessie?

- Individueel gesprek: 50 euro

- Individueel gesprek aan huis: 55 euro

- Koppel- of gezinsgesprek: 60 euro

- Koppel- of gezinsgesprek aan huis: 65 euro

Op het einde van de sessie wordt contant betaald voor de  consultatie.


Momenteel is er slechts een beperkte terugbetaling van psychotherapie in de aanvullende ziekteverzekering van sommige mutualiteiten. Toch zijn er reeds een aantal instanties die prestaties van psychologen/psychotherapeuten geheel of gedeeltelijk terugbetalen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden. Onze praktijk heeft een overeenkomst met de Christelijke mutualiteit en de Bond Moyson waardoor u 60 tot 180 euro kunt terugvorden van de mutualiteit.  Wij raden u aan om voor meer informatie  contact op te nemen met de mutualiteit waarbij u bent aangesloten.